dimecres, 27 de maig de 2009

AUTOAVALUACIÓ

Com a darrer escrit al portafoli d’enguany...

Vaig començar amb energia, motivació i ganes d’aprendre... il•lusa de mi, pensava em donarien les receptes màgiques, aquestes que cercam tots i exigim els mestres als assessors i als ponents quan venen al centre.

Pensava que en acabar el curs tendria els coneixements per enfrontar-me als claustres, fer-los fer feina i sortir-ne valorada positivament.... il•lusa de mi. Per ventura en haver fet més cursos d’expert i tenir més experiència (que només la donen els anys i la tasca diària) seré capaç de fer-ho. De moment, despertaré del meu somni i continuaré fent feina com una formigueta.

Ara, quan ha arribat el moment de fer la valoració final (ja no m’entretenc amb reflexions que he fet a les avaluacions i reflexions dels mòduls i de les ponències) veig que hem fet molta feina i hem après molt. Estic molt contenta d’haver tengut aquesta oportunitat, esper que els fruits vagin sortint com a “La anciana y las semillas”, i poder continuar amb la formació el proper curs.

Aspectes positius:
- Trobades amb els companys, des dels més experts als més novells. Experiència molt enriquidora.
- Elaboració del portafoli. Eina que ens du a la relfexió del què feim i per què ho feim.
- Continguts del curs. Heu fet una bona selecció, però com proposaré més endavant m’agradaria treballar-los més.
- Treball a distància. M’agrada molt, de cada vegada més. Tant al curs d’experts com a altres. És un seminari continu, sense pauses. És un lloc fer consultes tant a tutors com a companys. Ens dóna l’opció de treballar en grup o de manera individual.... té moltes possibilitats. Sempre i quan el contemplen com a una eina més i no com l’única.
- Les sessions més actives i dinàmiques: les pràctiques, els jocs, els role-playings...
- Els tutors, flexibles i competents. Per ventura s’han vist desbordats, crec que 2 són molt pocs per dur aquest curs endavant.

Aspectes negatius:
- L’espai. La sonoritat no és gaire bona i els problemes d’aparcament són infinits.
- L’EVA no és gaire clar, per ventura podríem organitzar-lo per temes o mòduls, un per caixa.
- Algunes ponències han estat “d’encalentir cadira” 4 o 8 hores.
- Alguns ponents no s’han adaptat al títol de la seva ponència.

Propostes de millora:
- Aprofundir en els temes del tercer mòdul.
- Millorar l’EVA
- Més sessions pràctiques
- Millorar l’accessibilitat (aparcament i temps de camí).


Presentació i avaluació del producte final

Apartats principals de la carpeta:

Al mes d’abril podem trobar la presentació i els objectius.


- Presentació i objectius.

El primer document està acompanyat d’una imatge “el riu d’aprenentatge” on present la meva trajectòria. El segon són els objectius, podem dir que s’han començat i van camí d’assolir-se, però són molt ambiciosos i podria dedicar-hi molts d’anys. Som conscient que he après molt i que hem queda molt per aprendre.

Al mes de maig trobam el gruix de la carpeta, no és que només hagi fet feina aquest mes, ja tenia molts documents preparats, aquest mes l’he dedicat a concloure i fer el muntatge.

- Treballs a distància

He recollit en un únic document els temes 3, 4, 8, 9 i 13. Tant si eren activitats de reflexió o de participació a fòrums.

- Role-playing interactiu


- Pavarotti “Nessum dorma”. Per entretenir-nos una mica.

És una de les àries que més m’agraden, volia compartir-la amb tots aquells que estimen la música.

- Reflexions sobre les ponències.

He fet un recull de les impressions que m’ha suscitat cada ponència. Hi trobam comentaris positius, negatius, interrogants, propostes de millora... un poc de tot.

- Avaluació mòdul a mòdul.

Mòdul a mòdul he valorat aspectes com la temporalització, l’espai... l’organització en general.

- Reflexions mòdul a mòdul.

Semblant a l’apartat anterior però valorant més els continguts i les ponències de cada mòdul.

- “La anciana y las semillas

Una breu història que ens encoratja a continuar treballant malgrat no vegem els resultats. Anam sembrant... algun dia florirà.

- Treball pràctic sobre la pròpia intervenció.

Pràctica realitzada per parelles. Pens que n’hi hauria d’haver més de cara al proper curs, no cal als centres però sí al curs entre nosaltres mateixos: aprendre a exposar, dinamitzar, regular el temps, l’espai....

- Autoavaluació.

Document que llegim ara mateix.

- També tenim música, jocs i enllaços a altres blogs o webs relacionades.


La meva primera versió del portafoli fou un power-point, però com que no en vaig quedar molt satisfeta, vaig fer un curs de blogs i vaig canviar el format power-point del portafoli en blog. Tot i que hi ha punts que es poden millorar, n’estic orgullosa del resultat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada